Doplnky, bez ktorých nebude fungovať vaša domácnosť ani spoločnosť

Doplnky, bez ktorých nebude fungovať vaša domácnosť ani spoločnosť

Tesnenia sú dôležitými doplnkami úspešného spoju, ktorý sa nachádza v každej jednej domácnosti a zaručuje plnohodnotné fungovanie celej spoločnosti.

Za ich úspechom sa však neskrýva len kvalita materiálu, ale správny výber, s ktorým vám pomôžeme.

Kvalitné tesnenie na mieru

Pri výbere a výrobe kvalitných tesnení sa berú do úvahy nasledujúce 4 kľúčové faktory:

  • typ tekutiny, ktorá bude potrubím prechádzať;
  • teplotu a tlak, ktoré budú vznikať;
  • prchavé emisie;
  • a ďalšie všeobecné okolnosti.

Napriek tomu, že presné moderné tesnenia sú relatívne lacnými súčasťami celého potrubného systému, sú rozhodujúce pre jeho spoľahlivosť a integritu. Šetriť v tomto smere sa teda moc nevyplatí. Naopak, treba myslieť na dôležité faktory.

Typ tekutiny

Prvým kritériom pre výber správneho typu tesnenia je samozrejme typ tekutiny prepravovanej v potrubí a teplota a tlak tekutiny. Rôzne kvapaliny vyžadujú rôzne tesniace materiály, aby sa zabezpečilo, že spojenie vydrží dlhší čas. Ak sa v týchto doplnkoch nevyznáte, obráťte sa na predajcu, ktorý má skúsenosti.

Teplota a tlak

Druhým faktorom, ktorý je potrebné vziať do úvahy pri výbere správneho materiálu tesnenia, je prevádzková teplota a tlak v potrubnom systéme. Materiál tesnenia musí predovšetkým odolávať najvyšším teplotám a tlakom očakávaným pre tento proces.

Tesnenie nesmie pri najvyššej teplote a tlaku očakávanom pre tento proces skĺznuť, inak bude spojenie neúčinné, čo spôsobí netesnosti.

Ovplyvniť kvalitu spoju a účinok tesnenia môžu aj vibrácie, korózia a kontaminácia prepravovanej látky v potrubí.

Na všetko myslite dopredu, vyberte si na afinisgroup.sk správne a nemusíte sa obávať žiadnych nechcených prekvapení.

Zdroj obrázka: DmyTo/Shutterstock.com