PR Články – Ako sa majú písať a kde ich publikovať?

PR Články – Ako sa majú písať a kde ich publikovať?

Pokiaľ hľadáte priestor na publikovanie PR článku pre svoj projekt alebo online podnikanie, ste na správnom mieste. Ponúkam možnosť publikácie SEO / PR článkov na jednom z mojich webov.


stiahnut ikona
Cenník publikácie PR/SEO článkov na jednotlivých webochČo je SEO

SEO je súbor techník, ktoré pomáhajú vylepšeniu pozícií, na ktorej sa vaša web stránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania internetových vyhľadávačov. Napríklad Google, Yahoo, Bing…
Hlavný cieľ je, prirodzene zvýšiť organickú návštevnosť. Tá sa docieli predovšetkým tým, že sa budete vo vyhľadávačoch zobrazovať vyššie.
Vyhľadávače majú svoje algoritmy, ktoré určujú, ktoré stránky majú dať na prvé miesta a ktoré nie. Každý vyhľadávač to má nastavené individuálne a nikto neprezradí všetky metriky na základe ktorých určuje toto poradie. Hovorí sa, že poradie vo vyhľadávaní v Google záleží od viac ako 100 rôznych faktorov.

Jedným z najdôležitejších techník pre zvýšenie pozície v Google je linkbuilding a linkbaiting.


ČO JE LINKBUILDING A LINKBAITING?

pr článok na webĽudia si tieto dve slovíčka mýlia. Linkbuilding je spätný odkaz z iných stránok, ktoré odkazujú na váš web. Linkbaiting je už pokročilejšia forma linkbuildingu, teda tá, keď spätné odkazy nemusíte „tvoriť“ ale ľudia ich priamo tvoria samostatne bez vášho vediamia. A to napríklad tým, že zdieľajú vaše články, web, produkt, službu…

Internet funguje to ako obrovská sieť, v ktorej sú tisícky webov a tie odkazujú jeden na druhého. Google z tejto siete vyberá tie, na ktoré sa odkazuje najčastejšie z najrelevantnejších a najsilnejších webov.

Vyhľadávače odkazy zaznamenávajú a pomocou nich zisťujú, ktorá stránka poskytuje pre návštevníkov čo najlepšie informácie.

Pre najlepší efekt je potrebné odkazovať na tematicky príbuzné weby a portály. Vyhľadávače hodnotia relevantné odkazy s kvalitným obsahom pozitívne a pripisujú im body, ktoré zvyšujú ich pozície stránky vo vyhľadávaní.

Jedným z najdôležitejších faktorov stánky, na ktorej idete publikovať SEO alebo PR články je Autorita domény. Tú si môžete skontrolovať napríklad na stránke Moz.com.


Kam umiestniť a kde publikovať PR SEO článok?

Jednou z metód pre získavanie spätných odkazov pre je aj písanie a publikácia SEO alebo PR článkov. Na Slovensku je viacero webov, ktoré túto možnosť ponúkajú.
Spätný odkaz z textu na kvalitnom webe je asi to najlepšie, čo v rámci link buildingu viete urobiť. Ide však o metódu, ktorá si vyžaduje čas a aj finančné prostriedky na napísanie článku ale aj publikáciu. Rozšírili sa však aj webové projekty, ktoré umiestňovanie PR článkov umožňujú úplne zadarmo. Napíšete si text, vložíte doň spätný odkaz a umiestnite ho na takomto webe. Otázka ale znie, má aj takáto forma link buildingu naozaj?
Weby s nízkou autoritou domény, ktoré vznikli včera nebudú mať veľký význam. Taktiež nebude najvhodnejšie umiestňovať články na weby, ktoré uverejnia naozaj všetko bez ohľadu na formát, množstvo či počet odkazov.
Weby, kam umiestnite svoje články, si však vyberajte s rozvahou a všímajte si napríklad nasledujúce skutočností:

  • Návštevnosť webu – ak má stránka vysokú návštevnosť, pomocou PR článku môžete získať viac reálnych zákazníkov – čím vyššia návštevnosť stránky, tým lepšie pre váš web.
  • Autorita domény – vyberajte si stránky, ktoré majú nejaké vyššiu autoritu, aby mohli časť z nich odovzdať vášmu webu.
  • Zameranie webu – web, kde chcete umiestniť PR článok, by mal byť s rovnakou alebo podobnou tematikou ako vaša stránka.

Ako má vyzerať PR článok?

Ak je odkaz na váš web umiestnený v článku, pôsobí to prirodzene, preto ho Google miluje. Váš text musí byť unikátny a primeraného rozsahu. Počet externých odkazov v článku závisí od podmienok webu, kde článok uverejňujete. Súkromné blogy povoľujú väčšinou jeden odkaz. Avšak weby zamerané na uverejňovanie PR článkov povoľujú najčastejšie 3 externé odkazy z jedného článku, čo je zrejme zdravé maximum týchto odkazov jednom článku.


Jedným z najdôležitejších faktorov stánky, na ktorej idete publikovať SEO alebo PR články je Autorita domény.


Všetky SEO alebo PR články sa skladajú z 3 častí + nadpis

  • Nadpis – musí byť pútavý a zaujať čitateľa.
  • Úvod (perex) – funguje ako upútavka, ktorá nás motivuje k prečítaniu obsahu. Úvod by mal obsahovať 1-2 vety s kľúčovým slovom odkazujúcim na Váš web. Až 95% ľudí číta perex (cca prvé 2-3 riadky). Preto je dôležité v nich zaujať a motivovať čitateľa na prekliknutie do clánku.
  • Obsah – Mal by by sa držať témy, namal by byť dlhý, aby čitateľa nenudil, ani krátky aby pôsobil dôverčivo a profesionálne. Taktiež je dôležité udržať pozornosť čitateľa.
  • Záver – Stručné zhrnutie obsahu článku + tzv. CTA (Call to Action) – Upútať pozornosť na cieľ, ktorý má čitateľ vykonať.

Kam PR článok umiestniť?

Najideálnejším miestom, kam článok umiestniť je blog, prípadne iný portál, ktorý sa venuje požadovanej téme. Pokiaľ máte e-shop, môžete taktiež nájsť blogerov, ktorým zašlete váš produkt a oni o ňom napíšu recenziu.
Ďalšou a asi najjednoduchšou formou uverejňovania PR článkov je umiestniť ich na weby, ktoré sú vytvorené na tento účel. Existujú platené služby, ale nájde sa aj mnoho webov, kde je publikácia PR článku zadarmo. Na väčšine českých a slovenských PR weboch je potrebné schválenie adminom stránky. 


PR články cena

Kam umiestňujete PR články vy? Nechávate si články napísať, alebo ich píšete vy?