Trápia vás konflikty a neúspešne riešené spory? Vyskúšajte mediáciu a všetko sa zmení k lepšiemu

Trápia vás konflikty a neúspešne riešené spory? Vyskúšajte mediáciu a všetko sa zmení k lepšiemu

Ľudia sme rôzni a spoločná dohoda je niekedy pri riešení sporov doslova nereálna. Teoreticky sa ale javí ako najakútnejší spôsob riešenia konfliktov medzi protichodnými účastníkmi. V bežnom zmysle je konflikt aj nesúhlas medzi stranami a zhoršením rozporov, ktoré súvisia s negatívnymi skúsenosťami.

Mediátor radí

Konflikty sú spôsobené mnohými dôvodmi, medzi ktoré patria:

  • zložitosť pracovného procesu;
  • psychologické znaky ľudských vzťahov (sympatie a antipatie);
  • a individuálne charakteristiky každého zamestnanca alebo osoby (neschopnosť ovládať ich emocionálny stav, predsudky, pesimistický postoj).

Situácie, ktoré vyplývajú z týchto faktorov sú niekedy dosť problematické, a preto vám dobrý mediátor odporúča, aby ste okamžite nepodliehali emóciám a sledovali jednoduchý algoritmus na riešenie konfliktných situácií v tíme.

 

Ako riešiť spor?

Na úvod si vás dovolíme upozorniť, že život je príliš krátky na to, aby sme si ho zbytočne komplikovali nepríjemnými situáciami a konfliktom. Na strane druhej si musíme uvedomiť aj to, že spôsobenie ujmy a škôd na majetku alebo zdraví v dôsledku neschopnosti akceptovať daný stav, nie je tiež vhodným riešením. Všetko sa dá ale rozumne a rýchlo vyriešiť bez zbytočných nákladov a najlepšie s pomocou mediácie.

 

Ide o postup, kde sa pokúsi tretia strana vstúpiť do riešenej problematiky a s nadhľadom na danú vec navrhnúť ideálne rozuzlenie, ktoré bude vyhovovať všetkým. Výhodou je urovnanie konfliktov bez zbytočných súdnych poplatkov, ktoré vás môžu niekedy doslova zruinovať.

 

Ako si dokážete pomôcť?

Ospravedlňte sa! Toto pravidlo zabudli mnohí, ale je to zámienka, ktorá pomáha zmierniť napätie.

Prevezmite zodpovednosť za problém. Navrhnite niekoľko možností konečného výsledku, čo skutočne ovplyvní predmet nesúhlasu.

 

Začnite konať. Prechod na skutočnú činnosť pomôže odviesť pozornosť od zbytočných diskusií a obvinení proti obom stranám a zjednotiť účastníkov konfliktu s jedným cieľom, ktorý bude v konkrétnej situácii optimálny. Skúste sa preto spolu dohodnúť a zbytočne si svoj život nekomplikovať,mediátor vám vtom pomôže.