5 dôvodov na učenie sa cudzieho jazyka

5 dôvodov na učenie sa cudzieho jazyka

„Poznať a ovládať iný jazyk je ako mať druhú dušu.“

Osvojenie si aspoň jednej cudzej reči má svoje obrovské výhody a my vás o niekoľkých v tomto článku presvedčíme. Môžete tak zmeniť svoj život a zjednodušiť si dosiahnutie svojho cieľa.

  1. Tréning duševných schopností

Pri štúdiu nového jazyka sa budete musieť naučiť veľa nových slov a toto je dobrá gymnastika pre tréning mozgu a pamäte. Táto prax vám umožní udržať jasnú myseľ aj v starobe.

  1. Rozšírte si svoj spoločenský okruh

Neváhajte rozmnožiť počet svojich priateľov a známych o dve alebo dokonca tri osoby, pretože sotva začnete komunikovať v cudzom jazyku, budete mať priateľov z celého sveta. Nehovoriac o tom, ak ste si ich našli priamo v cudzom svete pri absolvovaní štúdia v zahraničí.

  1. Čítanie odbornej literatúry, ktorá je dostupná len v cudzom jazyku

Nie je žiadnym tajomstvom, že rozvinuté krajiny investujú obrovské sumy peňazí do výskumných projektov a rôznych štúdií. Preto väčšina odbornej, technickej a inej literatúry existuje najmä a len v angličtine. A čím viac informácií vlastníte, tým lepšie rozhodnutia budete robiť, a to v profesionálnom i súkromnom živote.

  1. Sledovanie filmov bez prekladu

Je to niečo veľmi podobné, ako pri spomínanej literatúre. Veľa nových filmov sa ešte k nám nedostala a nestihli sa nadabovať, preto si ich môžete pozrieť v angličtine a cez internet alebo iným spôsobom. To platí ale iba za predpokladu, že ste sa na príjemnom jazykovom pobyte dostatočne naučili rozumieť tejto reči.

  1. Príležitosť na lepšie uplatnenie

Nie je žiadnym tajomstvom, že znalosť angličtiny zvyšuje náklady na zamestnanca na trhu práce. V každom prípade môžete tieto znalosti použiť ako dodatočný príjem – prekladať, písať eseje školákom alebo poslucháčom či študentom a vysvetľovať im gramatiku, ktorá u nich nie je zatiaľ ešte tak plynulá.