Nový rok je ideálnou príležitosťou na zmenu

Nový rok je ideálnou príležitosťou na zmenu

Nový rok je pre väčšinu z nás symbolom nového začiatku. Práve v tomto období množstvo ľudí začína veľa zmien vo svojom živote a nebráni sa novým rozhodnutiam. Podľa odborníkov je nový rok ideálnym priestorom pre zmenu nastavenia mysle, vďaka čomu sa váš život naozaj môže kompletne zmeniť. Nový rok môže byť pre vás naozaj pomyselným novým začiatkom v akejkoľvek oblasti vášho života. Predovšetkým by vám mal dať novú motiváciu do vašich dní a plnenia vašich snov.

Novoročné predsavzatia

Novoročné predsavzatia sú často kritizované, pretože ich väčšina ľudí nesplní. Je to po väčšine dôsledok ich nesprávneho nastavenia. Ľudia totiž celý rok čakajú na nový začiatok, aby zmenili svoj život. Takéto zmýšľanie nie je správne a netreba všetko nechávať na nový rok. Nový rok je však perfektným časom na odštartovanie novej kariéry, nového projektu, či na realizáciu vašich snov. Snažte sa začať rok tak podľa vašich predstáv a zvoľte si režim, ktorý je pre vás ideálny. Veľmi výrazný zmysel má v tomto vizualizácia. To znamená, že si spíšete, prípadne vytlačíte obrázky vecí, ktoré by ste chceli počas roka dosiahnuť. V podstate si naplánujete ako bude váš ideálny rok vyzerať a potom budete mať motiváciu do vašich všedných dní.

predsavzatia

Stanovovanie cieľov je celkovo pre našu psychiku veľmi motivačné. Často si totiž vlastnú sebahodnotu uvedomujeme práve cez odvedenú prácu, splnené ciele a podobne. Pokiaľ si chcete stanoviť reálne ciele musíte si nastaviť novoročné predsavzatia, ktoré sú pre vás reálne. Pri stanovovaní nereálnych cieľov je najväčšia chyba v tom, že pre nás nepredstavujú žiadny zdroj motivácie. Stanovte si viac čiastočných cieľov k dosiahnutiu toho najväčšieho. Môžete tak sledovať svoj pokrok, čo pre vás bude predstavovať zaručený zdroj motivácie.

Nový rok pod kontrolou

Sledovanie vášho progresu je asi najlepším spôsobom ako sa môžete dostať k efektívnemu plneniu vašich predsavzatí. Okrem metódy spisovania si na kontrolu vášho pokroku môžete stiahnuť aj mnohé aplikácie. Existuje množstvo aplikácii, ktoré kontrolujú vašu dennú aktivitu, môžete si zapisovať čas venovaný jednotlivým činnostiam a aktívne sa zaujímať o plnohodnotné využívanie vášho času.

snívaj vo veľkom

Medzi organizáciu vášho času by mal spadať aj čas strávený na sociálnych sieťach a celkovo na internete. Internet je veľký žrút času a preto je dobré sledovať čas strávený pred obrazovkou aj v rámci starostlivosti o vaše zdravie. Financie je tiež dobré sledovať a spisovať, aby ste mohli vidieť progres vo vašom hospodárení každomesačne.

Každé jedno predsavzatie má svoj význam, či už chcete prestať fajčiť, eliminovať stres z vášho života alebo sa len posunúť vo vašom pracovnom živote. Snažte sa na sebe pracovať a využite potenciál nového roka naplno!

Aké novoročné predsavzatia ste si pripravili? Podarilo sa vám niektoré z vašich predsavzatí zatiaľ splniť? Aké sú vaše skúsenosti s plnením predsavzatí?