Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom sú striktne uvedené v zákonoch. To že pracujete pre nejakú spoločnosť vám teda dáva množstvo práv, ktoré môžete od zamestnávateľa vyžadovať. Zmluvne ošetrený pracovný pomer obsahuje množstvo zákonne stanovených pravidiel. Čo všetko je zamestnávateľ povinný hradiť? O čo môžete žiadať? Čo naopak nie je v kompetenciách vášho zamestnávateľa?

Povinnosti zamestnávateľa

zamestnanie

Zamestnávateľ má rovnako ako zamestnanec množstvo povinností. Je dôležité sa dostatočne informovať o tom čo hradí zamestnávateľ a čo by ste si mali hradiť sami. Samotnou prvou povinnosťou zamestnávateľa je pred podpísaním zmluvy vás informovať o náplni vašej práce, dni nástupu do práce, mzdových podmienkach a podobne.

Taktiež zamestnávateľ je povinný byť prihlásený v registri zamestnávateľov. Taktiež registruje zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodku. Taktiež sa zamestnávateľ stáva platiteľom poistného čo musí oznámiť zdravotnej poisťovni. Dôležitá je tiež registrácia na daňovom úrade.

zamestnanie

Okrem iného by zamestnanec mal absolvovať školenie BOZP pri vykonávaní konkrétnej pracovnej pozície. Po zdarnom podpísaní zmluvy je jeho úlohou plniť všetky zmluvné podmienky ako prideľovanie adekvátnej práce, vyplácanie mzdy v určenom termíne, vytvárať vhodné pracovné podmienky a podobne.

Na všetky tieto súčasti vášho pracovného pomeru so zamestnávateľom máte nárok. Pokiaľ si teda hľadáte prácu zamerajte sa na jednotlivé tieto zložky. Zároveň však podpísaním zmluvy nadobúdate určite povinnosti ako zamestnanec, ktoré vás tiež viažu k dodržiavaniu pracovnej zmluvy. Pracovný pomer môže byť plnohodnotný len vtedy, keď si obidve strany dôkladne plnia pracovné povinnosti.