Aký typ lízingu sa vám oplatí viac, leasing na svoju firmu alebo ako pre súkromnú osobu?

Aký typ lízingu sa vám oplatí viac, leasing na svoju firmu alebo ako pre súkromnú osobu?

Najmä začínajúci podnikatelia vedia oceniť, aký komfort a bezproblémové presuny im zabezpečuje práve automobil. Každému trvá nejaký čas, kým sa zorientuje v bežných administratívnych a účtovníckych povinnostiach, nieto aby ich vybavoval na „triko iného šoféra“. Uvažujete o lízingu na auto? Čo a za akých okolností je výhodnejšie – napísať auto na firmu alebo na súkromnú osobu?

Kedy je výhodnejší práve leasing pre firmy?

Závisí to aj od konkrétneho modulu na financovanie auta. Najčastejšie sa firmy rozhodujú medzi finančným a operatívnym lízingom. Stručne povedané, auto na finančný lízing je v majetku nájomcu a je nutné odpisovať ho.

Od roku 2015 však došlo k právnym zmenám, ktoré umožňujú auto na lízing odpisovať rovnako ako iný hmotný majetok.

Finančný lízing

Osobný automobil sa už zaraďuje do prvej odpisovej skupiny a odpisuje sa každé štyri roky. Za každý mesiac využívania automobilu si tak odpíšete 1/48 z obstarávacej ceny. Treba pritom zohľadňovať limit na možné uznateľné odpisy konkrétne pre finančný leasing. Ten je stanovený v pevnej výške 48 000 eur. Firmy si tak uplatňujú v daňových výdavkoch okrem dane z motorových vozidiel aj odpis z hodnoty istiny, úroky podľa splátkového kalendára, diaľničné poplatky, ale aj výdavky na pravidelnú údržbu a opravu automobilu.

Operatívny lízing

Ak sa rozhodnete pre operatívny leasing, nezabúdajte na trochu odlišné zásady. Auto totiž nie je majetkom firmy (nájomcu), a tak sa pri tomto module nevzťahujú všetky účtovné možnosti. Ide napríklad o odpisovanie majetku, alebo o daň z motorových vozidiel a iné náklady spojené s užívaním a údržbou automobilu.

Na rozdiel od finančného lízingu nemusíte preukazovať 100% využívanie auta výlučne na firemné účely, avšak môžete zahrnúť medzi daňové výdavky len nájomné (ročné) do výšky 14 400 eur. Tu hovoríme čisto o finančnej zložke splátky, nie o službách, ktoré by sa na to inak (mohli) vzťahovať. Pre mnohých nevýhodou je aj to, že nájom sa považuje za daňovo uznateľný náklad až po úhrade. Nájomcovi nevzniká ani predkupné právo, po úhradách auto vracia leasingovej spoločnosti.

Ľudskou rečou povedané aj to…

Leasing pre firmy je výhodnejším riešením pri nových, drahších modeloch áut, ktoré budete prakticky využívať len na podnikateľské aktivity. Podnikateľovi sa takto oplatí využiť nárok na skutočné výdavky, keďže najväčšiu časť nákladov budú tvoriť odpisy z obstarávacej ceny a výdavky spojené s poistením. Samozrejme, ako podnikateľ musíte viesť evidenciu jázd. Inak si viete uplatniť len paušálne výdavky (predstavujú 80% z celkových výdavkov na pohonné látky).

Na súkromnú osobu

Auto napísané na súkromnú osobu môžete taktiež používať aj na svoje firemné účely, aj keď teda nie je zaradené do obchodného majetku firmy. V tomto prípade sa za daňové výdavky považujú len súvisiace s pracovnou cestou. Celkové náhrady sú výsledkom spotrebovaných pohonných hmôt podľa evidencie jázd. K tomu sa pripočítava aj náhrada za každý km. Aktuálne je to 0,183 eur/km.

Rada na záver

Menšie rozdiely bádať aj v tom, či ste SZČO alebo s.r.o. V prvom prípade môžete auto najprv napísať na seba ako súkromnú osobu a až neskôr ho zaradiť do obchodného majetku. S.r.o musí vziať auto výlučne na IČO.