Pracovné pomôcky nepodceňujete v práci ani doma

Pracovné pomôcky nepodceňujete v práci ani doma

Ochranné pracovné pomôcky ako sú napríklad respirátory, ochranné okuliare, chrániče sluchu či pracovné rukavice sú pri niektorých povolaniach nevyhnutné. Na ochranu pri práci by ste ale myslieť aj doma.    

Ochranné pomôcky v práci

Ochranné pracovné pomôcky ako špeciálne respirátory, prilby, chrániče sluchu a očí sú pri niektorých zamestnaniach povinnosťou, ktorú by ste mali dodržiavať. Chránia totiž pred pracovnými úrazmi aj pred chorobami z povolania. Zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečiť ochranné prostriedky, ak sa nebezpečenstvo nedá obmedziť inak, napríklad technickými prostriedkami alebo organizáciou práce. Osobné ochranné pracovné pomôcky sú samozrejme potrebné iba pri niektorých profesiách.

Kedy musíte dostať ochranné pomôcky?

O povinnostiach zamestnávateľa v súvislosti z osobnými ochrannými pomôckami hovorí zákon 124/2006 Z.z. a Nariadenie vlády 395/2006 Z.z.. Pevné pracovné rukavice potrebujete napríklad pri zváraní, pri manipulácii s chemickými látkami či ostrými predmetmi. K najpoužívanejším ochranným pomôckam určite patrí prilba, ktorá nesmie chýbať na stavbe, vo výkopoch, v podzemí, pri ťažbe dreva aj v priemyselnej výrobe.

Pri brúsení, zváraní, sekaní, vŕtaní či práci s lasermi, motorov pílou alebo nebezpečnými látkami je nutná ochrana zraku a tváre, prípadne aj dýchacích ciest. Osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré potrebné zamestnancom zabezpečiť sa uvádzajú v NV 395/2006 Z.z..

Ochranné pomôcky využívajte aj doma

Ak patríte k tým, ktorý si väčšinu prác okolo domu alebo v byte robia svojpomocne, nezabúdajte na ochranné prostriedky. Pri rekonštrukcii bytu, brúsení, pílení alebo akýchkoľvek iných, aj na prvý pohľad jednoduchých prácach, nezanedbávajte bezpečnosť. Koniec koncov sa najviac úrazov stáva v domácnosti a domáci majstri tak určite patria k rizikovej skupine. Výnimkou nie sú ani tí skúsení.