Hľadáte alternatívu za AutoCAD LT? Máme pre Vás dostupné riešenie

Hľadáte alternatívu za AutoCAD LT? Máme pre Vás dostupné riešenie

Vo svete technického kreslenia nie je hlavné siahnuť po najdrahšej verzii CAD programu, ktorú trh ponúka. Je potrebné zamerať sa na rozsiahlosť funkcii a spôsob ich ovládania, aby ste z nich vyťažili maximum. Efektívnou a pritom dostupnou alternatívou za AutoCAD, sú GstarCAD programy. Čím sú špecifické a ako uľahčujú dizajnérom život?

GstarCAD: Výhodná cesta technického kreslenia

Prívetivé rozhranie a jednoduchý pracovný postup v GstarCAD-e zvyšuje produktivitu a zároveň znižuje počet chýb, čo vo výsledku ušetrí značné množstvo času. Program na technické kreslenie uľahčí nahrávanie projektu na internet – za pomoci zdieľania tak návrh môže vidieť aj veľa ďalších projektantov.

Dizajn v 2D rozmeroch je dôležitou súčasťou funkcií GstarCAD programov. Manipulácia s touto verziou je o niečo jednoduchšia ako pri 3D a zíde sa najmä vtedy, ak máte v práci deadline, no málo času na prípravu. 2D CAD modely sa neskôr dajú jednoducho prerobiť do 3D verzie. Knižnica s pôsobivým množstvom nástrojov sa dá rozšíriť aj o nadstavby, s ktorými sú konkrétne CAD programy kompatibilné. Môžeme spomenúť nadstavbu Cadprofi Electrical, plnú elektrotechnických súčiastok, zodpovedajúcich elektrickým normám.

CAD programy: Nový rok, nové vylepšenia

Vedeli ste, že prvý AutoCAD bol vydaný na trh už v roku 1982? Dnešná verzia sa už samozrejme od tej pôvodnej výrazne vyvinula a súčasné CAD programy majú zaujímavú ponuku funkcií, ktoré sa oplatí vyskúšať. Je tu napríklad prehľadná možnosť vrstvenia, s ktorou skryjete, alebo zobrazíte detaily komplexnej skupiny výkresov.

Nie je pochýb, že odborní dizajnéri majú široké znalosti v oblasti matematiky. Avšak pri veľkom počte projektov je niekedy ťažké stráviť veľa hodín nad výpočtami, ktoré niekedy nemusia byť dokonalé. V Gstar CAD programoch – alternatíva za AutoCAD, v okamihu vypočítate hmotnosť, plochu, objem, ťažisko a mnohé iné. Niektoré príkazy robia často krát z programu jediné východisko pre viacerých konštruktérov, pretože tieto operácie nie sú možné pri ručnom kreslení.

Nadchádzajúci rok so sebou prináša aj ďalšie vylepšenia systému:

  • Verzia 2022 s lepšími kótovacími nástrojmi
  • Jednoduchšie vytváranie multi-čiar
  • Podpora 351 rozhraní Express Tools AutoCAD-u
  • Obohatené nástroje pre rastre

AutoCAD LT: skratky verzus príkazy

Pri ovládaní CAD programov máte k dispozícií aj ďalšie rôzne funkcie. Patria sem aj skratky a príkazy. Ide o dve odlišné veci, ktoré však spolu súvisia. Skratky sa v podstate vytvárajú prepínaním funkčných klávesov. Akcia sa spustí bez toho, aby ste museli čokoľvek napísať – stačí stlačiť správnu kombináciu kláves. 

Pri príkazoch už ide o skupinu slov, no aj tie sú určené na vykonávanie špecifických funkcií. Na rozdiel od skratky je pre úspešnosť príkazu potrebné, aby ste ho zadali celý. Zapamätanie konkrétnych príkazov nie je náročné, pretože takmer vždy sú pomenované podľa úkonu, ktorý majú vytvoriť.

Skratky a príkazy v AutoCAD-e spĺňajú dôležitý účel a to zvýšenie produktivity. Hoci je panel s nástrojmi prehľadný, každému dizajnérovi sa určite zíde zručnosť navyše, s ktorou nemusí prehľadávať rozhranie programu na technické kreslenie.