Triedenie odpadu. Nie je papier ako papier

Triedenie odpadu. Nie je papier ako papier

Triedenie odpadu nemusí byť také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Triedenie papiera nie je výnimka a zdanlivo jednoduchá úloha sa môže poriadne skomplikovať. Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK robí pravidelné analýzy triedeného odpadu a vyhodnocuje chyby, ktoré potom zaraďuje do vzdelávania verejnosti. Z vybraných analýz odpadu boli spracované reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti. Môžete si ich pozrieť po kliknutí na tento odkaz: https://bit.ly/2Z15DWd.

V kontajneroch na triedený odpad pre papier často končí textil, plasty či dokonca bioodpad. Okrem odpadu, ktorý očividne nepochádza z papiera, do triedeného zberu nepatria ani papierové výrobky, ktoré sú znečistené alebo obsahujú plastové či kovové časti. Do modrého kontajnera nevhadzujeme ani špeciálne mastné druhy papiera (napr. papier na varenie, pokladničné bloky z termopapiera a v zmysle aktuálne platnej legislatívy tam nepatria ani knihy.

Naozaj nie je papier ako papier, ale jeho správnym triedením a recykláciou chránime naše lesy, šetríme elektrickú energiu, vodu a prispievame tak k budovaniu zdravšieho životného prostredia pre nás všetkých.