Ceny nehnuteľností

Ceny nehnuteľností

Nie len na Slovensku zažívame silný rast cien domov a bytov, tento trend môžeme pozorovať v takmer každej krajine Európskej únie. Nové údaje európskeho štatistického úradu Eurostat ukázali, že až v 19 členských štátoch rástli priemerné ceny v štvrtom štvrťroku minulého roku výraznejšie ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. Slovensko sa umiestnilo na piatom mieste najrýchlejšieho rastu cien v Európskej Únii.

Ceny bytov a domov na Slovensku

Aj v relatívne slabšom štvrtom štvrťroku ceny bytov dynamicky rástli. Po dynamickom roku 2016 možno v roku 2017 očakávať stabilizovanie cien na trhu s bývaním v dôsledku efektu výraznejšieho rastu cien bývania od 2. štvrťroka 2016.

Priemerná cena bývania vzrástla vo 4. štvrťroku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 9 EUR/m2 na hodnotu 1304 EUR/m2. Znamená to medziročný rast o 5,8 %. Na medziročnej báze najviac rástli ceny jednoizbových bytov (až o takmer 14 %) a najmenej rástli ceny štvorizbových bytov (o vyše 6 %).

Z regionálneho pohľadu priemerná cena bývania rástla vo 4. štvrťroku 2016 vo všetkých slovenských krajoch. Medziročne najvýraznejšie vzrástla priemerná cena bývania v Nitrianskom kraji (o 15,9 %) a najmenej v Košickom kraji (o 2,6 %). V Banskobystrickom kraji napriek miernemu nárastu priemernej ceny bývania došlo k jej medziročnému poklesu o 1,1 % vďaka efektu výraznejšie rastúcich cien bývania pred rokom.

Rastúca priemerná cena bývania za celú SR aj vo väčšine regiónov bola vo 4. štvrťroku 2016 pomerne dobre kompenzovaná rastom príjmov domácností.

Priemerné ceny nehnuteľností jednotlivých krajoch v € za m2

Rok, štvrťrokSR spoluv tom:
BATTNRTNZABBKEPO
20161 2791 790863587653812714932784
4Q 20161 3041 832883617670835713951803
3Q 20161 2951 818871599653832684928789
2Q 20161 2791 785860581642819734922760
1Q 20161 2381 725839551648763724928784
20151 2271 693830556633753712946745
4Q 20151 2321 716835533637750721927752
3Q 20151 2291 695832556632753706965763
2Q 20151 2211 680822564627761703951738
1Q 20151 2261 682829572635747717941728

Prekonali ceny bytov a domov prekonali úroveň z roku 2008?

Ceny bytov v závere roku 2016 prekonali hodnoty z roku 2008. Byty vo veľkých mestách sa dostali na takú cenovú úroveň, na akej ešte neboli. Po dlhodobejšom stabilnom období v predošlých rokoch, zaznamenal rok 2016 zvýšenú aktivitu na trhu s nehnuteľnosťami, čo sa prejavilo v raste cien, ktorý bol výraznejší ako v predošlom období. Na druhú stranu treba brať do úvahy aj pozitívnejšiu situáciu v úrokových sadzbách hypoték, ako aj v mzdových priemeroch a zvyšujúcej sa zamestnanosti. Úrokové sadzby hypoték boli v roku 2008 na úrovni okolo 6%. Dnes sú sadzby v priemere trikrát nižšie. Priemerná mesačná mzda v hospodárstve v roku 2008 dosiahla úroveň 723 €, v roku 2016 je na úrovni 890 €, čo je nárast až o 23%.

Vývoj cien nehnuteľností od roku 2002 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke

Predpokladaný stabilný vývoj ekonomiky a snaha domácností využiť priaznivé úverové podmienky na riešenie potreby bývania vytvárajú predpoklady pre tlak na rast ceny nehnuteľností na bývanie začiatkom roku 2017. V ďalšom priebehu roku 2017 je možné očakávať, že medziročný rast priemernej ceny bývania by sa mal postupne zmierniť aj vďaka efektu výraznejšieho zvyšovania priemernej ceny bývania od druhého štvrťroku 2016.