Výhody polymérových poistiek

Výhody polymérových poistiek

Poistky a ističe tvoria základné prvky ochrany elektrických zariadení, ktoré sa do elektrických obvodov a vedení inštalujú s cieľom obmedzenia prietoku prúdu v prípade nadmerného zaťaženia. Tieto dva typy súčiastok sú určené k ochrane samotných zariadení a môžu byť doplnené tzv. prúdovým chráničom osadzovaným na väčšie zariadenia s cieľom zabrániť nebezpečenstvu úrazu osoby obsluhujúcej toto zariadenie elektrickým prúdom. Základný rozdiel medzi poistkou a ističom spočíva v ich konštrukčnom vybavení a možnosti spínania – ističe sú vybavené vlastným spínačom, ktorý umožňuje ich opätovné uvedenie do prevádzky po odstránení rizika preťaženia, poistky sa buď do tejto formy dostávajú technologickým riešením (vratné poistky) alebo je potreba ich kompletne v obvode nahradiť novou súčiastkou.

Technologické riešenie konštrukcie poistky

Ako už bolo zmienené, poistky sa delia na dve základné kategórie – vratné a nevratné, ktoré sa ďalej delia tiež podľa rýchlosti reakcie na preťaženie, a to na rýchle a pomalé. Možnosť znovupoužitia poistky tak závisí predovšetkým na princípe, ktorým dochádza k prerušeniu chránenej vetvy elektrického obvodu. V prevažnej väčšine prípadov sa využívajú tzv. tavné poistky založené na princípe poškodenia vedenia prúdu v slabom mieste (teda v tele) poistky. Pri prerušeniu dochádza k poškodeniu tavného drôtu, ktorý je od ostatných častí obvodu odizolovaný. Tavné poistky sú štandardne dimenzované na rôzne rozsahy elektrických prúdov a je možné ich inštalovať prakticky všade s ohľadom na konkrétne využitie vrátane mikroelektroniky (v tejto oblasti sa najčastejšie využívajú poistky SMD – Surface Mount Device). Alternatívou tavných poistiek sú vratné polymérne poistky.

Výhody polymérových poistiek

Hlavnou výhodou polymérových poistiek je eliminácia nutnosti výmeny v prípade preťaženia obvodu. Tento typ poistiek funguje na odporovom princípe – regulácia je tak zaistená najmä pôsobením vnútornej chemickej štruktúry vodiča. Ak začne poistkou prechádzať prúd o vyššej než limitnej hodnote, zvyšuje kryštalický polymér vnútorný odpor súčiastky až o niekoľko rádov, čím zaistí odpojenie celého obvodu. Polymérové poistky obvykle reagujú v dlhšom intervale a zaraďujú sa tak do kategórie pomalých poistiek. Prerušením elektrického obvodu sa poistka vracia vychladnutím do pôvodného stavu a je plne funkčná pre ďalšie rozbehnutie zariadenia. Polymérové poistky sa používajú predovšetkým v oblasti mikroelektroniky kvôli dimenzovaniu na nižšie prúdy a napätia.  Okrem bežných polymérových poistiek, ktoré sa na elektrické obvody spájkujú, je možné zadovážiť i tzv. polyswitche v kompaktnom konštrukčnom riešení. Výhodou polymérových poistiek je ich tepelná senzitivita, ktorá je základným prvkom principiálneho prevedenia technológie a umožňuje ich využitie i v podobe tepelného relé.