Ako posilniť kritické myslenie?

Ako posilniť kritické myslenie?

Kritické myslenie je nesmierne dôležité, aby ste vedeli zhodnotiť relevantnosť informácií. Špeciálne dôležité je to v súčasnej dobe, kedy máme okolo seba množstvo informácií a musíme rozlíšiť ich kvalitu. Kritické myslenie by malo byť súčasťou života všetkých vekových kategórií, pohlaví a národností, aby sme neverili nezmyslom a nevystavovali sa riziku vplyvu konšpiračných teórií. Nepravdivé informácie môžu spôsobovať skreslené vnímanie reality a teda viesť napríklad aj k nesprávnemu vnímaniu rizika.

Kritické myslenie a jeho dôležitosť

Kritické myslenie je v podstate snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v rámci širokých súvislostí. Takto mysliaci človek vie pochopiť rozličné súvislosti, je schopný adekvátne argumentovať a vytvárať si vlastné názory na jednotlivé problematiky. Kriticky mysliaci človek sa vie pozrieť pod povrch získaných informácií, predovšetkým skúma ich dôveryhodnosť prostredníctvom overovania zdrojov, klasifikácie autorov, ale aj na základe vlastného logického uváženia.

myslenie

Spolu s kritickým myslením je dôležité rozvíjať aj vedecké myslenie a teda dôverovať vedeckým poznatkom a čerpať informácie od vedeckých zdrojov. Rovnako je aj dôležité pri problematike sledovať viaceré aspekty uhla pohľadu a pozerať sa na podnetnú argumentáciu. Ľudia totiž často vyhľadávajú informácie v súvislosti s ich presvedčením, čo sa odborne nazýva sebapotvrdzovanie. Týmto štýlom nevedia dohľadať relevantné a odborné, objektívne informácie, len prehlbujú svoj už vytvorený, častokrát aj nepodložený názor.

Dôležitosť kritického myslenia je v súčasnom svete snáď omnoho dôležitejšia aj preto, že množstvo informácií aj zdrojov stúpa. Informácie sú dostupné všade a je nesmierne ťažké medzi nimi rozlišovať. Štúdie navyše dokazujú, že nadmerný pobyt na sociálnych sieťach môže prehlbovať vieru v konšpiračné teórie. Sociálne siete sú typickým priestorom prostredia, kde sa hromadia správy rôzneho typu od rôznych autorov, ktorých účelom je často len šírenie strachu, nenávisti, klamstva, či poplašných správ. Navyše zatiaľ neexistujú regulátory, ktoré by dokázali tieto správy eliminovať a preto je na každom z nás, aby si overoval hodnovernosť získaných informácií a učil sa kriticky myslieť.

Tipy na zlepšenie kritického myslenia

Pre zlepšenie vášho kritického myslenia môžete začať základnými otázkami. Niekedy je totiž vysvetlenie problematiky tak komplexné, že sa takmer odkláňa od pôvodnej otázky. Preto je takmer vždy podstatné vrátiť sa k základným otázkam, ktoré vás viedli k riešeniu, či skúmaniu problematiky. Ide o otázky typu: „Čo už o problematike viem? Ako (z akých zdrojov) to viem? Čo sa snažím dokázať? Čo prehliadam?“. Nezabudnite, že množstvo problémov sa podarí vyriešiť nie na základe ich komplexnosti, ale jednoduchosti.

kritické myslenie

Pri skúmaní problematiky je dôležité odprostiť sa od svojich domnienok. Naše predpoklady sú často dôsledkom výchovy, náboženstva, vzdelania či kultúrnych odlišností, ktoré nám predkladajú určité predispozície na riešenie úloh. Pri objektívnom názore je podstatné nevnímať vaše domnienky ohľadom správnosti, či vhodnosti. Rovnako by ste nemali zahŕňať vaše vlastné myšlienkové pochody a mentálne procesy, pretože náš mozog má tendenciu hľadať pri riešení problémov mentálne skratky.

Overujte si zdroje a pracujte s relevantnými informáciami. Nehľadajte informácie, ktoré sú výlučne v súvislosti s vašim presvedčením a argumentuje aj s ľuďmi „na druhej strane“. Pozerajte sa na problematiku z viacerých uhlov, aby ste docielili objektívny náhľad. Snažte sa pracovať na vašom kritickom myslení vždy, keď je to možné, pretože tento nástroj si vyžaduje dlhý a pravidelný tréning. Po jeho zaradení do vášho bežného života, ale okamžite uvidíte zmenu.